Zoals gezegd werd PBT Premium speciaal ontwikkeld voor coaches, klinisch psychologen of psychotherapeuten met als doel om de belangrijkste bronnen van stress te identificeren die verder kunnen worden behandeld in het kader van een individuele begeleiding.

Het is dus bedoeld voor professionals die een voorafgaande opleiding hebben genoten (zie minimumvereisten hieronder). Bovendien is het aangeraden om minstens 3 jaar ervaring te hebben met coaching of in het domein van klinische psychologie vooraleer met onze tool aan de slag te gaan. Indien je niet over de gewenste professionele ervaring beschikt raden we je ten sterkste aan om deel te nemen aan een van onze opleidingen. Hieronder vind je alle informatie terug met betrekking tot onze opleidingen.

Minimumvereisten voor het gebruik van onze tool:

  • Gecertifieerde coach zijn (opleiding gecertifieerd door het ICF gewenst); of
  • Diploma in de psychologie (klinische psychologie gewenst) of in de psychotherapie.

Vooraleer gebruik te kunnen maken van PBT Premium, verzoeken wij u vriendelijk om ons een kopie over te maken van je diploma of certificatie. Wanneer je niet het vereiste diploma/certificaat beschikt, kunnen we u helaas geen toegang geven tot de tool. In dat geval moedigen we u ten stelligste aan om zich in te schrijven in een van de vele kwalitatieve opleidingen en hopen we u snel te mogen verwelkomen in ons netwerk. Indien u denkt toch over voldoende ervaring en kennis te beschikken, doch niet beschikt over de vereiste certificatie en/of diploma kan u steeds met ons contact opnemen en zullen we uw specifieke geval samen evalueren.

Interesse in onze tool?

Indien je interesse hebt in onze tool en deel wenst uit te maken van ons netwerk

Contacteer ons !