Twee types van vragenlijsten in functie van de doelstelling

PBT bestaat in twee versies. De standaardversie, dewelke is bestemd voor bedrijven met het oog op het preventief identificeren van risicopersonen en de Premiumversie dewelke is bestemd voor specialisten met het oog op individuele begeleiding van risicopersonen.

De Standaard PBT Vragenlijst

De standaard PBT vragenlijst is diegene die bestemd is voor de onderneming en die preventief die personen identificeert dewelke een hoog risico lopen op een burn-out. De standaard test bevat 100 tot 150 vragen naargelang van het profiel van de organisatie. De respondenten van die vragenlijst zijn de werknemers (of ambtenaren) van de onderneming (organisatie). De vragenlijst wordt anoniem ingevuld in de omgeving en  op het "device" (PC, laptop, tablet, smartphone) naar keuze van de werknemer. 

PBT

PBT Premium Vragenlijst

De Premium PBT vragenlijst is bestemd voor de specialisten op het vlak van burn-out. Dat kunnen coaches zijn, psychotherapeuten, experts maar ook bedrijven die zich toeleggen op loopbaanbegeleiding, selectie, rekrutering, of het begeleiden van personen die worden blootgesteld aan psychosociale risico's. Aan de hand van een volledige vragenlijst krijgt de specialst een goed zicht op het risicoprofiel van de betrokken persoon evenals een gedetailleerd overzicht van de verschillende risicofactoren eigen aan het individu. Dit laat de specialist toe om, in het kader van individuele begeleiding, specifiek te werken op de geïdentificeerde risicofactoren. De rapportering van PBT Premium bevat niet alleen een overzicht van het risicoprofiel en een gedetailleerde uitleg bij de geïdentificeerde risicofactoren, maar ook een hele reeks van aanbevelingen die de expert helpt bij de individuele begeleiding.  PBT Premium is bijgevolg een ideale tool die de specialist helpt in het kader van de begeleiding van risicopersonen. Gelet op de finaliteit van PBT Premium, bevat de Premium vragenlijst meer (450 tot 600 vragen) en meer gedetailleerde vragen in vergeijking met de standaardversie van PBT.

PBT premium

De verslagen van de PBT