Individuele en institutionele rapporten

PBT produceert twee types van rapporten. Het individuele rapport is een diagnose dat bestemd is voor elke werknemer binnen de onderneming. Het institutionele rapport is een geconsolideerd verslag dat bestemd is voor de besluitvormers evenals voor de dienst HR en/of de interne of externe preventiecomités. Beide rapporten samen vormen de essentie van onze globale benadering: een scan van de realiteit binnen de organisatie die u toelaat om gericht in te grijpen en efficiënte beslissingen te nemen.

De ontwikkeling van een efficiënt preventiebeleid tegen burn-out vereist een gezamenlijke aanpak van de werknemers én de werkgevers. Onze rapporten zijn het vertrekpunt van die gezamenlijke aanpak.

Dankzij PBT, met zijn dynamische vragenlijst, krijgt elke werknemer een overzicht van zijn risicoprofiel met betrekking tot burn-out. Het individueel rapport maakt werknemers bewust van eventuele problemen en de onderliggende oorzaken en opent, in laatste instantie, de weg naar een individuele preventieve begeleiding via ons netwerk van PBT experts.

Risicopersonen identificeren en begeleiden is evenwel onvoldoende om burn-out in de onderneming efficiënt te bestrijden. De leidinggevenden moeten eveneens worden ingelicht over de risico's en dit op een globale en geconsolideerde wijze. Vaak zijn leidinggevenden zich niet bewust van het risico en van de onderliggende risicofactoren. Bijgevolg, zijn ze onvoldoende gewapend om concrete en efficiënte beslissingen te nemen in het belang van de werknemers en van de onderneming. Ons institutioneel rapport biedt concrete en betrouwbare informatie zodat een preventiebeleid kan worden ontwikkeld in functie van de specifieke risico's op het terrein. 

Individuele rapportering

De bewustwording

Het individueel rapport (ook diagnose genoemd) wordt automatisch gegenereerd bij het beïndigen van de vragenlijst en wordt op een vertrouwelijke wijze gecommuniceerd aan de respondenten.

In PDF-formaat wordt de volgende informatie verstrekt : 

 • Transversaal overzicht van de burn-outrisico's 
 • Overzicht van de belangrijkste risicofactoren
 • Ventilatie van de belangrijkste subfactoren
 • Tekstuele aanbevelingen in functie van de gemeten risico's

Institutionele rapportering

Het instrument voor de beleidsmakers

Het institutioneel rapport beoogt de beleidsmakers en de preventiecomités een betrouwbaar overzicht te geven van de specifieke risico's die binnen de onderneming werden geïdentificeerd en vormt de basis voor een doeltreffende besluivorming. In functie van de behoeften en de grootte van de onderneming is een verschillende rapportering mogelijk. 

 

De Silver Rapportering

Dat is de standaard rapportering van PBT en geeft op een geconsolideerde wijze het risicoprofiel weer van de onderneming waarbij de voornaamste risicofactoren worden uitgelicht en ontleedt. De Silver rapportering is bedoeld voor kleine en middelgrote ondernemingen of ondernemingen die zich uitsluitend wensen toe te spitsen op de voornaamste risicofactoren. 

In PDF-formaat wordt de volgende informatie verstrekt :

 • Globale PBT-score 
 • Statistieken van de enquête
 • Overzicht van de risicofactoren
 • Overzicht van de vermoeidheidsfactoren, oftewel nosografie
 • Indicatie van de verantwoordelijkheid per risicofactor
 • Voor de drie voornaamste risicofactoren, een ventilatie van de subfactoren 

 

De Gold Rapportering

In vergelijking met het Silver rapport, ventileert het Gold rapport alle subfactoren van de risico's (ipv enkel de subfactoren van de drie voornaamste risico's) en geeft eveneens de mogelijkheid om in het rapport een ventilatie te maken van het resultaat op basis van drie verschillende sociaal-demografische groepen (e.g., per land, per stad, anciënniteit, geslacht). Net hierdoor is het Gold rapport meer geschikt voor ondernemingen met een groot aantal/diverse groep van werknemers en die operationeel is in verschillende jurisidicties en/of steden. 

In PDF-formaat wordt de volgende informatie verstrekt:

 • Globale PBT-score
 • Statistieken van de enquête
 • Overzicht van de risicofactoren
 • Overzicht van de vermoeidheidsfactoren, oftewel nosografie
 • Indicatie van de verantwoordelijkheid per risicofactor
 • Voor alle risicofactoren, een ventaliatie vaan de subfactoren
 • Ventilatie van de voornaamste resultaten voor 3 sociaal-demografisch verschillende groepen binnen de onderneming

 

Data Analytics

Met de data analytics tools van PBT is het mogelijk om een dynamisch overzicht te krijgen van de testresultaten. Het geeft een onderneming de volledige vrijheid om zelf een dwardoorsnede te maken van de resultaten van de test, bijvoorbeeld, in functie van sociale factoren, geografische sectoren, departement, functies, etc. Hierdoor is onze data analytics functie uitermate geschikt voor "multinationals". Uiteraard, houden onze data analytics tools rekening met de privacy van de werknemers en wordt voormelde vrijheid enkel beperkt indien de privacy en de vertrouwelijkheid van de gegevens in het gedrang komt. Bijgevolg, is een goede samenwerking met de dienst HR en de preventiecomités vereist bij het opstarten van de enquête. 

 

Multiperiodieke rapportering

PBT maakt het tot slot mogelijk om een proces van continue interne verbetering te ontwikkelen. Elke institutionele rapportering kan immers leiden tot een aanpassing aan het preventiebeleid. PBT maakt multiperiodieke rapportering mogelijk en geeft een inzicht op de impact van de doorgevoerde wijzigingen in het preventiebeleid. Desgevallend kan PBTbis initieel worden uitgerold bij een kleinere groep van werknemers (i.e., die groep werd blootgesteld aan een hoog risico) alvorens - bij positieve evaluatie - de aanpassing aan het preventiebeleid algemeen wordt doorgevoerd binnen de onderneming en alvorens de impact van de wijziging globaal wordt gemeten. De resultaten van de verchillende sessies (micro vs. macro en macro vs. macro) kunnen met elkaar worden vergeleken zodat uw preventiebeleid efficiënt en wendbaar is.

De PBT®-score