Eén enkel doel :

De prestaties van de organisaties in overeenstemming brengen met het welzijn van de werknemers

Bright Link

De maatschappij en de economische context zijn de voorbije jaren grondig gewijzigd

Dit heeft een reële impact op het dagelijkse leven van werknemers in hun professionele omgeving: 

  • Steeds grotere digitalisering van de diensten en producten
  • Toenemende globalisering zet bestaande business modellen onder druk
  • Outsourcing van bepaalde tools, productie-en distributie-eenheden
  • Toename van herstructureringen (fusies, splitsingen, etc.)
  • Strenger beleid inzake kostenbesparing
  • Ongekende evolutie van de communicatiemiddelen 
  • Opkomst van nieuwe, draagbare technologische tools
  • Opkomst en invloed van de sociale netwerken
  • Evolutie van de internationale geopolitieke context

Die evoluties zetten ondernemingen en hun werknemers steeds meer onder druk, vereisen een groot aanpassingsvermogen en hebben soms een aanzienlijke impact op het persoonlijke, emotionele, professionele en familiale evenwicht van de medewerkers binnen de organisatie.

De centrale rol van het 'menselijk' kapitaal

De fundamentele overtuiging, en tevens bestaansreden van Bright Link, is dat de mens centraal moet staan in de aanpak van bedrijseconomische problemen. Naast dat morele aspect, is het menselijke kapitaal, volgens ons, het essentiële element dat bijdraagt tot het concurrentievermogen van ondernemingen, de innovatie verzekert die nodig is voor verdere ontwikkeling en differentiatie, goede klantenservice garandeert en een sleutelrol speelt bij de oplossing van operationele en strategische problemen. Indien zorgvuldig beheerd, is menselijk kapitaal een van de grootste hefbomen voor de prestaties van alle ondernemingen of organisaties.

Ons doel

Het doel van Bright Link is om de prestaties van de ondernemingen in overeenstemming te brengen met het welzijn van hun werknemers. We zijn ervan overtuigd dat een onderneming veel performanter is als haar 'menselijk' kapitaal zelf stabiel, positief, constructief en voldoende mentaal sterk is. Zo kunnen ambiteuze doelstellingen vlot worden bereikt en zijn werknemers drager en mede-bezielers van de strategie en doelstellingen binnen de organisatie.

Onze producten en diensten sluiten naadloos aan bij die overtuiging, en bieden aan de ondernemingen en hun werknemers de mogelijkheid om een omgeving te creëren die de realisatie van ambitieuze doelstellingen op het vlak van rendabiliteit koppelt aan het morele, fysieke en emotionele evenwicht van de personen die zich dagelijks inzetten om die te realiseren.

Verbinding met de UCL